Integritetspolicy

Senast uppdaterad 29 februari, 2024 | Skapad 13 februari, 2024

Denna integritetspolicy beskriver hur Cirkulära Hubben, ett projekt vars projektägare är Industriellt Utvecklingscentrum Syd, organisationsnummer 556101-2153, hanterar insamling, användning och utlämnande av dina uppgifter som vi samlar in när du använder projektets hemsida (cirkularahubben.se).

Genom att besöka och använda hemsidan samtycker du till insamling och användning av information i enlighet med denna integritetspolicy. Om du inte samtycker till detsamma, vänligen använd inte hemsidan.

Vi kan ändra denna integritetspolicy när som helst utan föregående meddelande och kommer att publicera den reviderade integritetspolicyn på den här sidan. Den reviderade policyn kommer att träda i kraft 180 dagar från det att den reviderade policyn publicerats och din fortsatta åtkomst eller användning av tjänsten efter denna tid kommer att utgöra ditt godkännande av den reviderade sekretesspolicyn. Vi rekommenderar därför att du regelbundet granskar denna sida.

Information vi samlar in:
Vi kommer att samla in och behandla följande personuppgifter om dig om du anger dessa i kontaktformuläret:

Namn
Organisation
E-post
Telefon
Meddelande

Informationen lagras i vår e-post samt i databasen för vår webbplats som hostas i Sverige på One.com.

Bevarande av din information

Vi kommer att behålla din personliga information hos oss i 90 dagar till 2 år efter att användarkonton förblir inaktiva eller så länge som vi behöver dem för att uppfylla de syften för vilka de samlades in enligt beskrivningen i denna sekretesspolicy. Vi kan behöva behålla viss information under längre perioder, såsom journalföring/rapportering i enlighet med tillämplig lag eller av andra legitima skäl som upprätthållande av juridiska rättigheter, bedrägeriförebyggande, etc. Resterande anonym information och aggregerad information, som varken identifierar dig (direkt eller indirekt), kan lagras på obestämd tid.

Dina rättigheter

Beroende på vilken lag som gäller kan du ha rätt att få tillgång till och rätta eller radera dina personuppgifter eller få en kopia av dina personuppgifter, begränsa eller invända mot den aktiva behandlingen av dina uppgifter, be oss dela (portera) dina personuppgifter information till en annan enhet, dra tillbaka ditt samtycke som du gett oss för att behandla dina uppgifter, en rätt att lämna in ett klagomål till en lagstadgad myndighet och sådana andra rättigheter som kan vara relevanta enligt tillämplig lag. För att utöva dessa rättigheter kan du skriva till oss på emma.rydstrom@livsmedelsakademin.se. Vi kommer att svara på din begäran i enlighet med tillämplig lag.

Observera att om du inte tillåter oss att samla in eller behandla den erforderliga personliga informationen eller dra tillbaka samtycket att behandla densamma för de erforderliga ändamålen, kanske du inte kan komma åt eller använda de tjänster för vilka din information söktes.

Cookies etc.

För att lära dig mer om hur vi använder dessa och dina val i förhållande till dessa spårningsteknologier, vänligen se vår Cookiepolicy.

Säkerhet

Säkerheten för din information är viktig för oss och vi kommer att använda rimliga säkerhetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller obehörig ändring av din information under vår kontroll. Men med tanke på de inneboende riskerna kan vi inte garantera absolut säkerhet och följaktligen kan vi inte garantera eller garantera säkerheten för någon information du överför till oss och du gör det på egen risk.

Tredjepartslänkar och användning av din information

Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Denna integritetspolicy behandlar inte tredje parts sekretesspolicy och andra metoder, inklusive tredje part som driver någon webbplats eller tjänst som kan vara tillgänglig via en länk på tjänsten. Vi rekommenderar starkt att du läser sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker. Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, integritetspolicyn eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster.

Cookies

Läs mer om hur vi använder cookies och ändra dina inställningar i vår cookie-policy.

Om cookies » 

Klagomål / dataskyddsombud

Om du har några frågor eller funderingar kring behandlingen av din information som finns tillgänglig hos oss kan du kontakta vår personuppgiftsansvariga på emma.rydstrom@livsmedelsakademin.se eller via kontaktuppgifterna nedan. Vi kommer att hantera dina problem i enlighet med tillämplig lag.

Kontakta ansvarig för personuppgifter:

Namn: Emma Rydström
E-post: emma.rydstrom@livsmedelsakademin.se