Styrgruppen

Ingrid Landgren

VD, Livsmedelsakademin

Joakim Enquist

VD, IUC Syd

Christian Nyhlén

VD, Krinova

Marie Malmberg Lavsen

VD, Packbridge

Alternerande i styrgruppen för Region Skånes räkning

Karl Löfmark

Näringslivsutvecklare,
Region Skåne

Jenny Bergsten

Näringslivsutvecklare,
Region Skåne

Susanna Winblad

Miljöstrateg, Region Skåne

Vill du veta mer?

Hör av dig om du är nyfiken på någonting eller vill prata samarbete i någon form.