Om oss

Varför behövs vi?

Maten vi äter står idag för en betydande del av belastningen på klimatet – det betyder även att livsmedelssystemet är en del av lösningen. Vi behöver identifiera möjligheterna och helt enkelt växla upp förändringstakten på de sätt vi kan.

Det finns inga universallösningar, men det finns en enorm outnyttjad potential till ökad hållbarhet i vårt nuvarande matsystem – linjära flöden där värdefulla resurser och synergier idag går förlorade kan modifieras och recirkuleras.

Omställningen till en mer cirkulär ekonomi pågår redan och kravbilden kring hållbarhet genom cirkuläritet ökar från styrande strukturer på alla nivåer. Här behövs samsyn och samarbete för att livsmedelsnäringen ska ligga i framkant. Vi tror att en utvecklingshubb som fokuserar på cirkuläritet kan fånga upp, sprida och skapa ny kunskap och på så sätt effektivt utveckla #CirkuLärdomar i matsystemet.

Därför finns nu projektet cirkulär utvecklingshubb för livsmedel, en kraftsamling där fokus ligger på samarbete i gränslandet mellan företag, akademi och samhälle. Målet är just att utveckla kapacitet och på så sätt skynda på omställningen till ett cirkulärt hållbart livsmedelssystem där inga resurser går till spillo.

Kompetens & kunskap

Vi undersöker livsmedelssystemets kompetensbehov & det existerande utbildningsutbudet, genomför kunskapslyft och engagerar studenter.

Test & infrastruktur

Vi tittar närmare på kommunens
infrastruktur, roll och insatser i företagens cirkulära omställning samt ser över tillgången till test-/demofaciliteter.

Marknad & affärsmodeller

Vi tittar närmare på cirkulära affärsmodeller och coachar företag med fokus på cirkulära affärer.

Pilotprojekt

Vi går samman med utvalda pilotprojekt och stöttar med experthjälp, nätverk och stöd för sidofinansiering /avknoppning.

Vill du veta mer?

Hör av dig om du är nyfiken på någonting eller vill prata samarbete i någon form.