Projektpartner

Vi är en mix av aktörer som samarbetar i cirkulära utvecklingshubben.

Bjuvs kommun
Krinova
Hörby kommun
Packbridge
Eslövs kommun
Lunds universitet
Högskolan i Kristianstad
Simrishamn Österlen
Region Skåne
IUC Syd
Livsmedelsakademin
SLU

Vill du veta mer?

Hör av dig om du är nyfiken på någonting eller vill prata samarbete i någon form.