Våra finansiärer

Medfinansiersd av Europeiska unionen

Projektet medfinansieras av EU via Tillväxtverket.

Region Skåne

Region Skåne är medfinansiärer och ingår i projektets styrgrupp.

Vill du veta mer?

Hör av dig om du är nyfiken på någonting eller vill prata samarbete i någon form.