17 april, 2024 | Nyhet

Att mötas kring rest som resurs

Resurshubben i Malmö stad bjöd in Livsmedelsakademin och Krinova till att anordna ett gemensamt event på temat framtida industriella symbioser i matsystemet. Vi upphör aldrig att förundras över hur mycket som kan hända när man samlar aktörer från olika delar av matsystemet i samma rum – diskussioner och möjligheter öppnas!

Malmö stads nystartade Resurshubb fokuserar initialt på tre olika resursflöden; livsmedel, plast och textil. Arbetet inleds med att samla värdekedjorna till gemensamma möten och tema livsmedel var först ut. Kul tycker vi! Ett av våra fokusområden här på Livsmedelsakademin är ju grön- och cirkulär omställning i matsystemet och projektet Cirkulär utvecklingshubb för livsmedel som vi är med och driver fokuserar vi på just restflöden i livsmedelsindustrin.

Framtida industriella symbioser?

Redan under presentationsrundan när vi gick varvet runt och deltagarna på 60 sekunder fick berätta om sig själva och sin verksamhet satte en kreativ process igång i rummet. Efter att vi arrangörer spätt på med information om pågående projekt, fakta och inspirerande exempel var det dags för olika typer av diskussioner och workshops – med syftet att hitta gemensamma problemformuleringar, potentiella utvecklingsområden och samarbeten. Vilket vi också gjorde! Det var en riktigt bra start där både deltagare och arrangörer fick nya kontaktytor och uppslag för fortsatt arbete.

Vad kan vi göra redan idag?

Eftersom vi hade representanter på plats från offentlig sektor, akademi, näringsliv och innovationsstödssystemet kunde vi avsluta dagens workshop med en matig lista på vilka möjligheter som finns redan idag för deltagarna att ta diskussioner och förslag vidare.

Har du ett restflöde som du är sugen på att utveckla till en resurs? Kontakta Emma här hos oss.

0 kommentarer