4 juli, 2024 | Nyhet

Industriell symbios på agendan

Klara Lindström på Krinova leder arbetspaketet Marknad & affärsmodeller här i Cirkulära hubben. Där tittar vi närmare på cirkulära affärsmodeller och coachar företag med fokus på cirkulära affärer.

Vi har här i hubben tidigare arbetar med industriell symbios som verktyg för att koppla samman verksamheter som antingen har restflöden eller vill göra innovationer och affär av restflöden.

Cirkulär omställning tar plats på scen

Amanda Borneke på SWECO drar vår uppmärksamhet till att det i programmet för årets upplaga av Almedalsveckan fanns totalt 485 programpunkter som kunde knyta an till cirkularitet (WOW!). Klara var inbjuden som talare i ett av dem, ”Industriell symbios – smarta processer och digitala verktyg”.

Det var en spännande lista med talare på plats:

  • Klara Lindström, Business designer, Krinova Science Park
  • Maria Smith, Generalsekereterare, Axfoundation
  • Vera Telemo, Utvecklingsstrateg, Mötesplats Stenevi
  • Elisabeth Stadler, Miljöchef, Peab
  • Murat Mirata, Associate Professor, Linköpings universitet
  • Karin Måwe, Projektledare Umeå Eco Industrial Park, Umeå kommunföretag
  • Emma Danielsson, Hållbarhetschef Energy & Industry, Sweco Sverige
  • Kristofer Sjöholm, Hållbarhetschef Digital Services, Sweco Sverige

Klara säger:

”Att få möjlighet att prata om symbiossamarbeten som metod på Swecos omställningsarena var en fin möjlighet att möta andra personer och organisationer som driver på utvecklingen inom våra områden. Branschöverskridande samarbeten, företagsstöd och innovation är viktigt för en mer cirkulär livsmedelsförsörjning.”

Under hösten arbetar vi vidare med nya event och aktiviteter på temat cirkulär omställning och industriell symbios.

Vi ses!

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *