25 februari, 2023 | Nyhet

Ett cirkulärt matsystem snabbare – tillsammans

Omställningen till en mer cirkulär ekonomi pågår redan. Kravet på hållbarhet genom cirkuläritet ökar på alla nivåer. Livsmedelsnäringen kan ligga i framkant, men då behövs samsyn och samarbete.

Därför finns nu projektet Cirkulär utvecklingshubb för livsmedel, en kraftsamling mellan flera aktörer där fokus ligger på samarbete. Målet är just att skynda på omställningen till ett cirkulärt hållbart matsystem där inga resurser går till spillo – bland annat genom att överbrygga glappen mellan cirkulära initiativ i olika sektorer.

Projektet pågår i tre år och tillsammans tar vi oss an områden som:

  • Kompetens & kunskap
  • Test & infrastruktur
  • Cirkulära affärsmodeller

Under projekttiden identifierar och genomför vi ett antal konkreta pilotcase tillsammans med näringslivet – för att på så sätt testa de tvärsektionella samarbetsformer vi utvecklar under projektets gång.

I projektetets stygrupp sitter initialt IUC Syd (projektledare), Packbridge, Region Skåne, Krinova och Livsmedelsakademin.

Vill du veta mer? Kontakta emma.rydstrom@livsmedelskademin.se

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *