6 mars, 2024 | Nyhet

Tillsammans löser vi gemensamma samhällsutmaningar

#Skogsjordbruk som del av den gröna och cirkulära omställningen av livsmedelssystemet? Att anpassa varukorgen efter närodlat och säsong genom att #blikärifrystabär? En vision om ett nationellt verk som håller koll på svinn och skapar nya affärsmöjligheter? Det är exempel på idéer som presenterades för oss i onsdags när Högskolan i Kristianstad körde Imagine Summit 2024.

Hållbar livsmedelsproduktion är en av de framtida samhällsutmaningar som fångades upp och bakades igenom under den intensiva och inspirerande dagen.

Vi är tacksamma att vår projektledare Samir fick möjlighet att presentera vår hubb inför en hel sal fylld med klokskap och att vi mot slutet av dagen kunde lyssna in mängder av tankar och framtida lösningar på både våra och andras utmaningar.


Tänka tillsammans, vara öppen och våga utmana traditionella arbetssätt är ett grymt effektivt sätt att skapa och sprida #CirkuLärdom!

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *